Blog

Indkaldelse til generalforsamling i Arnes Vinterbadere den 27. maj 2014

Kære vinterbadere. Ordinær generalforsamling afholdes: tirsdag 27. maj 2014 kl. 19.00 i SIF’s lokaler, Krøyersvej 5 A, 2930 Klampenborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Henriette Toft, Torben Hansen og Mogens Lind genopstiller ikke, hvorfor der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer for disse. 5. Valg af revisor. Claus Siggaard genopstiller. 6. Indkomne forslag. Forslag skal sendes senest den 20. maj på mail til arnesvinterbadere@gmail.com eller lægges i en lukket kuvert til et af bestyrelsens medlemmer. 7. Fastsættelse…