Arrangementer

Vinterbadere er til både kolde gys og saunavarme. Men hygge og socialt samvær er også en del af glæden ved at være medlem i Arnes Vinterbadere. Vi afholder i løbet af vintersæsonen en række arrangementer som F.eks. grillaften, julefrokost og ‘nytårskur’, der planlægges af et aktivt festudvalg. Opslag i omklædningsrummene og på hjemmesiden (se under “Nyheder”) fortæller dig om, hvor og hvornår arrangementerne foregår.

Én gang om året før sæsonstart holder vi ‘store rengøringsdag’, hvor frivillige medlemmer fra morgenstunden skrubber og spuler alt træværk – en del af træværket tages udenfor, så der kan rengøres på gulvet i omklædningen. Opslag på hjemmesiden (se under “Nyheder”) og i omklædningsrummene fortæller dig hvornår.

Én gang om året afholder vi generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse på 7 medlemmer plus to suppleanter. Opslag på hjemmesiden (se under “Nyheder”) og i omklædningsrummene fortæller dig hvornår.