generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN DEN 12.05 ER AFLYST OG VIL BLIVE AFHOLDT MEDIO JUNI 2020, se nyt opslag herover.

Indkaldelse til generalforsamling i Arnes Vinterbadere 

Kære vinterbadere.

Ordinær generalforsamling afholdes:  i SIF’s lokaler, Krøyersvej 5 A, 2930 Klampenborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Den nuværende bestyrelse er villig til genvalg, dog ønsker Henrik Bay og Lis Nielsen ikke genvalg. Lis afgik desværre ved døden i marts 2020 efter alvorlig sygdom. Bestyrelsen foreslår Torben Rosenørn, Lone Koch Stausgaard og Hanne Holst som nye bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisor. Claus Siggaard genopstiller.
  6. Indkomne forslag. Forslag skal sendes senest den 5. maj på mail til arnesvinterbadere@gmail.com eller lægges i en lukket kuvert til et af bestyrelsens medlemmer.
  7. Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af kontingentet fra nuværende kroner 700- til kroner 600-.
  8. Eventuelt.

Der bydes på chips og drikkelse.

Vi glæder os til at se jer!

Bestyrelsen,
Arnes Vinterbadere