gf ny

Den årlige generalforsamling som skulle afholdes tirsdag den 12. maj 2020 er desværre aflyst, da forsamlingsforbuddet stadig er på maximum 10 personer. I stedet afholdes generalforsamlingen:

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 i SIF

med samme dagsorden som tidligere udsendt. Efter den 8. juni 2020 hæves forsamlingsforbuddet til 30 – 50 personer, hvorfor bestyrelsen finder det realistisk at gennemføre generalforsamlingen som anført. Som ny revisor indstiller bestyrelsen Jan Arup, idet Claus Siigaard ikke ønsker genvalg. I løbet af kort tid udsendes der mail om kontingentbetaling, som for næste sæson vil beløbe sig til kroner 600-.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen