nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Kære medlem

Vinterbadesæsonen har nu været i gang i godt fem måneder efter indvielsen af den nye sauna.

Vi har fra mange medlemmer modtaget positive meldinger om den nye sauna, omklædningsrummene og vores ”festlokale”. Tilbage står enkelte endnu ikke færdiggjorte gøremål i form flere bænke i omklædningsrummene og en færdiggørelse af højvandssikring ved indgangene til vores lokaliteter, men ombygningen har været dyr og har gjort et stort indhug i vores formue.

Omkring de duggede ruder i saunaen har vi haft kontakt til en arkitekt, med hvem vi håber på at finde en løsning, men det bliver først efter badesæso-nens afslutning.

I foråret fortsætter vi med saunagusaftener. Se opslag i omklædnings-rummene og på hjemmesiden. 

Bestyrelsen har styr på økonomien, og i den forbindelse vil vi til den kommende generalforsamling foreslå en kontingentforhøjelse fra de nuværende kroner 600 til kroner 700, så vi igen kan få opbygget en økonomisk buffer til den daglige drift og uforudsete udgifter.

I øvrigt stiger vores venteliste hele tiden, hvorfor en stor del på ventelisten må vente længe med at blive medlemmer, da der også er grænser for, hvor mange medlemmer vi kan være.

Med håbet om en fortsat god badesæson ønskes alle et godt nytår.

Bestyrelsen