Bestyrelse

Én gang om året (forår) afholdes generalforsamling, hvor der bl.a. vælges en bestyrelse på 7 medlemmer plus to suppleanter. Opslag på hjemmesiden og i omklædningsrummene fortæller dig hvornår.

Bestyrelsen er i sæsonen 2021/2022:

Torben Lorentzen ( formand, hjemmeside )

Alice Darville (næstformand)

Bo Arup (sekretær)

Lone Stausgaard (kasserer)

Claus Rønberg 

Niels Kofod

Sven Hartmann Andreasen

Krestina Trabjierg (suppleant)

Hanne Holst (suppleant)