Bestyrelse

Én gang om året (forår) afholdes generalforsamling, hvor der bl.a. vælges en bestyrelse på 7 medlemmer plus to suppleanter. Opslag på hjemmesiden og i omklædningsrummene fortæller dig hvornår.

Bestyrelsen er i sæsonen 2020/2021:

Torben Lorentzen ( formand, hjemmeside )

Alice Darville (næstformand, arrangementer)

Bo Arup (sekretær)

Claus Rønberg (kasserer)

Torben Rosenørn (kommende kasserer)

Niels Kofod (arrangementer)

Lone Stausgaard (arrangementer)

Krestina Trabjierg (suppleant)

Hanne Holst (suppleant)