Bestyrelse

Én gang om året (forår) afholdes generalforsamling, hvor der bl.a. vælges en bestyrelse på 7 medlemmer plus to suppleanter. Opslag på hjemmesiden og i omklædningsrummene fortæller dig hvornår.

Bestyrelsen er i sæsonen 2019/2020:
Henrik Bay ( formand )
Bo Arup (sekretær)
Claus Rønberg (kasserer)
Torben Lorentzen (hjemmeside)
Lis Nielsen (arrangementer)
Alice Darville (arrangementer)
Niels Kofod (arrangementer)

Krestina Trabjierg (suppleant)